A detektívtörténet szabályai

Detektívregény írni nem lehet csak úgy, mert akkor menthetetlenül kísértetregény, kalandos történet vagy egyéb típusú ponyva lesz belőle. Ezt pedig nem akarta Ronald Arbuthnott Knox atya, az angol Nyomozó Klub egyik alapító tagja, így megírta a krimi tízparancsolatát.

  1. A bűnözőről szó essék már a történet korai szakaszában, és a bűnöző ne legyen olyan személy, akinek a gondolatát az olvasó követni tudja.
  2. Minden természetfölötti vagy természeten túli erő a dolog természeténél fogva mellőzendő.
  3. Egynél több titkos helyiség vagy rejtekfolyosó alkalmazása tilos.
  4. Tilos ismeretlen méreg, valamint olyan eszköz alkalmazása, amelyet a könyv végén terjedelmes tudományos magyarázat keretében kénytelen ismertetni az író.
  5. A történetben nem szerepelhet kínai.
  6. Véletlen esemény nem jöhet a detektív segítségére, s a detektív nem rendelkezhet kellően meg nem alapozott megérzéssel, amely végül is igaznak bizonyul.
  7. Tilos magának a detektívnek elkövetnie a bűncselekményt.
  8. A detektív nem fedezhet fel olyan nyomot, amelyet azonnal be ne mutatna, hogy az olvasó megszemlélhesse.
  9. A detektív ostoba barátjának - Watsonnak - tilos titokban tartania azt, ami az eszébe jut; intelligenciájának valamivel, de csak valamicskével az átlagolvasó intelligenciaszintje alatt kell maradnia.
  10. Ikrek és alteregók ne szerepeljenek, hacsak az olvasót alkalmasan elő nem készítettük jelenlétükre.
(Eredetileg megjelent a The Best Detective Stories of 1928 előszavában, a magyar fordítás forrása: A krimi, szerk: Keszthelyi Tibor, Budapest, Gondolat, 1985.)

Első nekifutásra csak Christie regények és Doyle novellák ugranak be, de még azok közül is van pár, ami sérti ezeket a parancsolatokat. Pedig ezek még a detektívregények aranykorában illetve az előtt íródtak.

Aztán jöttek azok a hősök, akik örültek, ha volt intuíciójuk és boldogan mentek utána, akik nemcsak le-leereszkedtek a mocskos városrészekbe a bűn után kutatva, de ott is laktak. De ez már egy másik történet.

3 Replies to “A detektívtörténet szabályai”

Comments are closed.