Mindeki másképp csinálja

Kértem állásfoglalást a Magyar Nyelvi Szolgáltató Irodától, ha már van ilyen, és tanácsot ingyen adnak. Na nem mind, névadási tanácsadás 15k. Érdekelt, hogy a gyakorlattól eltérően tényleg külön kell-e írni a széles sávú kifejezést. Ímé a válasz:

A helyesírásban a hivatalos álláspontot az akadémiai kiadványok jelentik (A magyar helyesírás szabályai 11. kiadás. 1984-től több lenyomatban, Magyar helyesírási szótár 1999, 2004; mindkettő az Akadémiai Kiadónál jelent meg). Ezekben a kiadványokban szójegyzék található, amely eligazítást, irányt ad a helyesírási kérdésekben. A széles sávú (internet) nincs benne a legújabb kiadásokban sem, ezért a meglévő szabályok alkalmazásával kikövetkeztethető az írásmód pl. a széles skálájú mintájára: a mellékneveket a főnevektől rendszerint különírjuk. Ilyen alakban szerepel a széles sávú a Helyesírás c. kötetben is (Osiris Kiadó, 2004), az írásgyakorlat ellenében (bár az – egyébként indokolatlan – egybeírt változat sokkal gyakoribb, oka, hogy a két szó szorosabb összetartozását éreztetik).

Egyrészt remek, van mihez tartani magamat a nem blog jellegű írásokban. Másrészt tessenek megfigyelni, hogy a köz gyakorlata a rossz és a szabályoknak megfelelő, de nem használt alak a jó. Helyesírás vagy mi.

Linkek, keksz, tea

  • Comment:com - Kitört a harmadik világháború - Grúzia elnevezése kapcsán alakult ki érdekes beszélgetés. Nem is az a lényeg Georgiának kell-e mondanunk mától, hanem, hogy milyen gondolataik, elvárásaik vannak a nyelvről/nyelvvel szemben az embereknek.

  • Slashdot - William Gibson Gives Up on the Future - Megint nem a hír az érdekes, hanem az értelmezések sokasága arról, hogy a science fictionben mit jelent a science, hard SF-et ír-e Gibson (szerintem egyáltalán nem), illetve, hogy megéri-e még gigantikus MI-t építeni.

  • Új helyre költözött a Freakonomics, bekebelezte a New York Times. Az új helyen nincs - nem is lesz, ahogy kinéz - teljes szöveges feed, de kreatív aprómunkával azért előállítható. Ennyit a webkettőről.

  • Végül, az egyszer már linkelt SF ipari pengeváltás folytatódott. Az RPG.hu-n és Balfrasz blogján több remek igazolása van a ‘csak az urazik, aki ütni készül’ törvénynek. Maga a vita csak jelenségszinten érdekes, a nyelvi oldala viszont izgalmas.

American spelling

Felemlegettem ma a diákjaimnak Kazinczy kapcsán, hogy a nyelvi harcok mainapság is folynak, és ha igazi jó tudományos anyázást akarnak olvasni, akkor nézzenek bele a pincei bogár vitába. Erre szembe jön ma egy még butább textus:

Wikipedia often uses foreign spelling of words, even though most English-speaking users are American. Look up “Most Favored Nation” on Wikipedia and it automatically converts the spelling to the British spelling “Most Favoured Nation.” Look up “Division of labor” on Wikipedia and it automatically converts to the British spelling “Division of labour,” then insists on the British spelling for “specialization” also.[8] Enter “Hapsburg” (the European ruling family) and Wikipedia automatically changes the spelling to Habsburg, even though the American spelling has always been “Hapsburg”. Within entries British spellings appear in the silliest of places, even when the topic is American. Conservapedia favors American spellings of words.

(Conservapedia, via index)

Most gondolkodhatok, Kármánnál hogy lehet megemlíteni ezt a nézetet.

Nem zsibongok

Új választ találtam a klasszikus - mennyire lehet hülyének nézni a nyelvhasználót? - kérdésre a Nemzet hétvégi mellékletében. A. Jászó Anna a fordítva írt betűktől és a kisbetűs tulajdonnevektől védi a határt Xur és a Kodan Armada ellen a nyelvet használókat, a nyelvet elsajátítókat.

Mert ez így megy. Meglátják a rosszat (emailben vagy smsben!). Gyorsan megtanulják, azt tipphopp eltűnik a magyarság. Marad a csend, a hó, a halál, meg a Kodan Armada.

Olvasnivaló:

Marx a polcon

“Számunkra, magyar fiatalok számára elképesztő, hogy 16 évvel a rendszerváltoztatás után a rendőrség cinikus, törvénysértő, a demokráciát semmibe vevő módon zárja le a Kossuth teret az emberek elől” - írta közleményében a Fidelitas két alelnöke, Ágh Péter és Koszorús László pénteken. (MTI)

(én meg az indexen olvastam)

Számomra, magyar fiatal számára, irritáló, ha valaki a magyar fiatalok nevében nyilatkozik. Talán ennyi direkt politizálás még nem feszíti szét a WS kereteit.

Minden mást meg megbeszéltem a tegnap a kedvenc antikváriusommal. Debrecen belvárosától egy utcányira van az üzlete, az ajtóból pont kilátni a városházára. A szemerkélő esőben vagy harminc lelkes tüntető zárta épp le a városháza villamosmegállót árpádsávval meg szittyakürttel. Mi bent arról beszélgettünk, kényelmes távolságra a monnyonlétől, hogy a múltkorjában egy szittyamagyar leteremtette őket, mert volt Marx a polcon.

Végül egy penetráns nyelvművelő írásra ruháztam be. A nyelvi udvariasságról akar szólni, de tartalmaz tanácsokat autósoknak és még sok más szépséget is. Kordokumentum, gondoltam. Lehet, nem lennék elég jó szittyának.

Ezt áruljuk, kő vagy nemkő?

Az iPhone teljesen új felhasználói felületet kínál — a nagyméretű és érintés-érzékeny képernyőnek köszönhetően ujjal kényelmesen irányítható, a nagy jelképekre és jól olvasható méretű menük elemeire bökve.

vagy

Az iPhone négysávos GSM technológiára épül és támogatja az EDGE és Wi-Fi adathálózatokat is; továbbá IEEE 802.11b/g és Bluetooth 2.0 EDR hálózati illesztôvel rendelkezik.

(sajtóközlemény az iPhone megjelenéséről, kiemelés tőlem)

Mondja, Herr Godwin!

Sose hittem, hogy a netes viták két alap visszavágása, ti. hogy a vitapartner olyan mint a nácik vagy a vitapartner még írni se tud, akkó meg mit pattog, szembe fog jönni egy cikkben. Cseresnyési László alapvetően a nyelvművelésről, a preskriptít nyelvészetről szóló cikkében viszont van egy ilyen rendkívül érdekes mellékszál:

Ha a német nyelvművelés és a jobboldal viszonyát „szerelmi viszony”-nak nevezzük, akkor szólnunk kell egy nagy szerelmi csalódásról is. 1933-ban az történt ugyanis, hogy a Sprachverein vezetője kéréssel fordult Hitlerhez: mellőzze a Führer az olyan idegen szavakat mint Propaganda, Organisation, Garant, avisieren, Konzentrationslager, Sterilisation, hogy a vezér gondolatait a nép még jobban érthesse és azok még népközelibbé (volksnah) váljanak. A Sprachverein ekkor már gőzerővel munkálkodott azon (vö. Muttersprache 1933), hogy elfoglalja a neki megfelelő helyet a harc frontján (den Deutschen Sprachverein in dieser Kampffront an der richtigen Stelle einzuschalten), illetve, hogy a Sprachverein a német nyelv rohamosztagává válhassék (SA unserer Muttersprache). Mozgalom indult a boltok cégtábláinak, az étlapoknak, a pályaudvarok, terek, sportegyesületek neveinek, a köztéri reklámplakátoknak a németesítéséért. Göring birodalmi marsall rokonszenvezett az idegen szavak és használóik lefülelésének és megregulázásának gondolatával, de Goebbels 1937. május 1-jén a Reichskulturkammer ülésén váratlanul megdorgálta a párt nyelvi rohamcsapatát. Ezért a Sprachverein vezetésének 1937-ben Stuttgartban nyilvános önkritikát kellett gyakorolnia. Sziszegve bár, de kimondták, hogy most már aztán ideje megálljt parancsolni a szertelen németesítgetésnek és nyelvgyártásnak (haltlosen Verdeutscherei und Sprachschöpferei), illetve, hogy nagy tévedés a hazafias érzületet pusztán az idegen szavak használata alapján megítélni (Beurteilung vaterländischer Gesinnung nach dem Fremdwörtergebrauch). Az 1937-es stuttgarti közgyűlés nagyreferátuma, Ewald Geissler „A nyelvművelés mint faji kötelesség” (Sprachpflege als Rassenpflicht) c. előadása immár helyesen azonosította a német nyelv igazi ellenségeit.Geissler úgy látta, hogy a német nyelv Thomas Mann, Feuchtwanger, Stefan Zweig és más ilyen személyek írásai nyomán való megbomlása(Zersetzung) miatt időszerűvé vált bizonyos felészakiasítás (Aufnordung). Alfred Götze, a jeles germanista és fegyvertársai is rámutattak, hogy a fő ellenség a német nyelvbe furakodott zsidó elem. És újra helyreállott a német politika és a nyelvművelés már-már elveszettnek hitt harmóniája.

(Cseresnyési László: Nemzetközpontú nyelvtudomány)